شماره حساب

آدرس پستی برای ارسال چک :

تهران ، خیابان پانزده خرداد ، بازار آهنگران ، کوچه مسجد جامع ، پاساژ ضیائی ، ط اول ، پلاک 17 صدیقی .

کد پستی :

116 563 4186

لطفا مبلغ چک و همچنین تاریخ چک را با مدیریت هماهنگ کنید !

شماره کارت ملت :

۶۱۰۴۳۳۷۸۶۴۹۰۴۸۴۰

شماره حساب :

۴۵۱۸۶۶۸۸۵۶

نام حساب: امیرحسین صدیقی

لطفا برای ثبت واریزی، عکس مبلغ واریزی را در تلگرام و یا سایت ارسال نمایید